Regulamin Promocji "Darmowy Prezent"

WWW.DIAMOND-SERVICE.EU
OBOWIĄZUJE OD 1 STYCZNIA 2024 R.

§1 Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Promocji "Darmowy Prezent" (dalej jako "Promocja"; "Prezent") jest Diamond-Service Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 24/13, 37-700 Przemyśl NIP: 795-253-74-26, REGON: 364773438, zwanym dalej "Sprzedający, ".

2. Promocja obowiązuje na stronie sklepu internetowego www.diamond-service.eu

3. Promocja trwa od 01/01/2024 r. do wyczerpania zapasów Prezentów.

§2 Warunki Uczestnictwa i Zasady Promocji 

1. Uczestnikiem Promocji może być każdy klient dokonujący zakupu online wyłącznie na stronie internetowej sklepu www.diamond-service.eu

2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie zakupu na kwotę minimalną określoną w pkt 3.

3. W Promocji uczestniczą zakupy w następujących trzech kategoriach wartościowych:

  1. od 100 zł brutto - dotyczy wszystkich produktów każdej marki, które można dowolnie ze sobą łączyć,

  2. od 500 zł brutto – dotyczy produktów marki SENDI oraz WANDELI,

  3. od 1000 zł brutto – dotyczy produktów marki SENDI oraz WANDELI.

4. W kategorii wartościowej B oraz C, produkty obu marek można ze sobą łączyć.

5. Klient ma prawo wyboru jednego Prezentu z każdej kategorii wartościowej.

6. W zależności od kategorii wartościowej Organizator określa Prezenty do wyboru przez Uczestnika Promocji.

7. Możliwość wyboru Prezentu wyświetla się na górze strony w polu "WYBIERZ SWÓJ DARMOWY PREZENT" przy finalizacji zamówienia, bądź w koszyku, w zależności od kategorii wartościowej pojawiają się okienka "WYBIERZ SWÓJ PREZENT ZA ZAKUPY" wraz z ilością Prezentów, które zostały do dodania. Aby otrzymać Prezent należy kliknąć przycisk "DODAJ PREZENT", a następnie sfinalizować zamówienie.

8. W przypadku braku dostępności wybranego Prezentu, Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia go innym, należącym do tej samej kategorii wartościowej.

9. W przypadku zwrotu części zamówienia lub jego całości, bezwzględnie należy dokonać również zwrotu otrzymanego Prezentu. W innym przypadku Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania wpłaty za dokonany zakup, do czasu zwrócenia otrzymanego Prezentu.

§3 Kategorie wartościowe Promocji

1. Darmowe Prezenty obejmujące wszystkie kategorie wartościowe opisane w §2 pkt 3 znajdują się w zakładce "GADŻETY REKLAMOWE".
2. W zależności od opisanych w §2 pkt 3 kategorii wartościowych, Prezenty zostały przypisane następująco:

     A. Jedna pozycja do wyboru przy zakupach dowolnych produktów na stronie od 100 zł brutto  :


     B. Jedna pozycja do wyboru przy zakupach produktów marki SENDI lub WANDELI na stronie od 500 zł brutto:


     C. Jedna pozycja do wyboru przy zakupach produktów marki SENDI lub WANDELI na stronie od 1000 zł brutto:

3. W przypadku wyboru Koszulki T-shirt z logo SENDI WANDELI w komentarzu do zamówienia należy wpisać wybrany rozmiar, w przeciwnym razie Organizator zastrzega sobie prawo do wysłania go losowo.

§4 Postanowienia Końcowe


1. Wszyscy uczestnicy Promocji podlegają niniejszemu Regulaminowi. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym momencie jej trwania, bez podawania przyczyn.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia.

4. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.diamond-service.eu